A717V / A718V

Úvod A717V / A718V

Infúzne pumpy CODAN A717V / A718V sú odpoveďou na potreby používateľov a poskytujú spoľahlivé riešenia na podávanie veľkého množstva liekov na viacerých oddeleniach.

A717V

 

 

CODAN A717V: na použitie z IV setmi CODAN Standard, green line®, LIGHT-PROTECTED a inými overenými infúznymi súpravami.

A718V

 

 

CODAN A718V: na použitie s infúznou súpravou CODAN IVIP® so svorkou Anti-Free-Flow (proti samovoľnému vytekaniu infúzie).