Servis

Úvod Servis

Servis zdravotníckej prístrojovej techniky

Záručný a pozáručný servis

Dôležitou súčasťou obchodnej stratégie spoločnosti je zabezpečovanie servisných činností /záručných aj pozáručných/ na zdravotnícku techniku, ktorú spoločnosť MEDIS Nitra,
spol. s r.o. dodáva na trh v Slovenskej republike.

Dôraz na bezpečnosť

Dodaním prístroja z Medis-u užívateľ získava istotu, že zariadenie bude pravidelne kontrolované a udržiavané v spoľahlivom a bezpečnom stave v súlade s platnou legislatívou a doporučeniami jeho výrobcu.

ISO kvalita

Garanciou kvality nami poskytovaných služieb sú výrobcami certifikované pracoviská, tím servisných technikov s pravidelnými odbornými školeniami a v neposlednom rade skutočnosť, že celý proces manažovania servisnej starostlivosti je podľa normy ISO 9001:2015.

Kontaktujte nás

MEDIS Nitra, spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Telefón: 037 653 56 15, 0905 432 389
E-mail: service@medis.sk

Servisné požiadavky smerujte na +421 (0)37/ 653 35 41 alebo na e-mail service@medis.sk

Ak hľadáte všeobecný kontakt, využite náš kontaktný formulár:

Kontaktujte nás

Spolupracujeme so spoľahlivými výrobcami