Fetálne monitory Avalon

Úvod Fetálne monitory Avalon

Nový prírastok do ktorejkoľvek rodiny je vždy vítaný – najmä keď ide o novú generáciu riešení na sledovanie plodu Philips Avalon.

Avalon teraz obsahuje množstvo technických pokrokov v monitorovaní, meraní a technológii snímača, ktoré umožňujú matkám pohybovať sa počas pôrodu počas bežných a vysokorizikových pôrodov. Vďaka technológii Smart Pulse môžete rozlišovať medzi materským pulzom a srdcovým pulzom plodu bez potreby ďalšieho senzora, ako je SpO2 a EKG, a to aj pri monitorovaní viac ako jedného plodu.

Avalon CL
Avalon CL

  • Žiadne káble znamenajú, že mamičky majú slobodu pohybu
  • Monitorujte aj dvojčatá, trojčatá a mamu
  • Časť bezdrôtového OB oddelenia
  • Technológia Smart Pulse na zníženie zámeny srdcovej frekvencie
Avalon CL Fetal & Maternal Pod
Avalon CL Fetal & Maternal Pod

Avalon riešenie na sledovanie plodu bez pásov

  • Žiadne káble znamenajú, že mamičky majú slobodu pohybu
  • Monitorujte aj dvojčatá, trojčatá a mamu
  • Umožňuje nepretržité monitorovanie plodu a matky u pacientov s vysokým podielom BMI
  • Technológia Smart Pulse na zníženie rizika zámeny srdcovej frekvencie