Loading

Philips HeartStart Intrepid

Toto ľahké, prenosné a intuitívne zariadenie sa ľahko učí, takže čas na tréning je minimálny. Ľahko použiteľné softvérové klávesy a navigačný gombík vám umožňujú rýchlo sa pohybovať v ponuke a skrátiť čas potrebný na zadávanie údajov. Indikátor pripravenosti na použitie potvrdzuje, že systém je plne nabitý a pripravený na analýzu EKG a v prípade potreby defibriláciu. Jeho intuitívny dizajn oddeľuje ovládacie prvky terapie na spodnej strane od monitorovacích parametrov vpravo, aby sa zjednodušilo používanie v prípade núdze.

S Philips HeartStart Intrepid môžete prenášať 12-zvodové EKG, vitálne funkcie a súhrny udalostí z terénu alebo ambulancie priamo do Emergency Care Informatics Suite pomocou Wi-Fi alebo mobilného prenosu. Bezproblémová integrácia s ePCR. Vďaka zabezpečenému prístupu na základe rolí možno údaje o pacientoch po udalosti prezerať z najpopulárnejších prehliadačov.

Súvisiace produkty