Loading

MDoloris monitory

NIPE Monitor V1

Hodnotenie činnosti parasympatiku u novorodencov

Hodnotenie reakcie autonómneho nervového systému u novorodencov

Hodnotenie nocicepcie

Hodnotenie miery pohodlia/nepohodlia pacienta

 

ANI V2 Monitor

Meranie odpovede ANS na stres vyvolaný chirurgickým zákrokom zlepšuje výsledky liečby

Predikcia hemodynamickej reaktivity

Titrácia opioidov

Redukcia post-operačnej bolesti

 

 

Súvisiace produkty