Loading

Philips Efficia CM monitory

Philips Efficia monitory

Monitory Efficia monitory sú navrhnuté na monitorovanie pri lôžku aj pri transporte pre všetky kategórie pacientov od novorodencov po dospelých. Jednoduchá štruktúra menu spolu s intuitívnym ovládaním dotykovou obrazovkou minimalizuje náklady na školenie používateľov.

Monitory Efficia používajú časom preverené technológie merania Philips, ktoré celosvetovo ročne pomáhajú sledovať viac ako 200 miliónov pacientov. Monitory Efficia sú vybavené na pripojenie k centrálnemu monitoru a pripravené na integráciu dát s nemocničným informačným systémom (HL7).

Ich štandardná výbava zahŕňa : EKG (3/5), Respiráciu, SpO2, NIKT, 2x Teplota

Voliteľná výbava : 2 x IKT, EtCO2, C.O. a 12 zvodové EKG (Len pri CM12, CM120 a CM150)

 Philips Efficia CMS200/ PIC iX Esssential

Centrálny monitor pre až 32 lôžok s jedným alebo dvoma displejmi s flexibilným usporiadaním sektorov, ktoré reflektuje rôzne klinické potreby a pracovné postupy. Intuitívne užívateľské rozhranie, okno pomocníka a online výukové programy pre jednoduchšie použitie. Komplexný prístup k údajom zahŕňajúci plné rozkrytie kriviek a trendovanie všetkých parametrov. Export dát HL7 do systémov NIS/EMR zjednodušuje vedenie pacientskej dokumentácie.

Centrálny monitor PIC iX je srdcom systému monitorovania pacientov, ktorý poskytuje obraz o stave pacienta, pomáha s včasným zásahom pri zhoršovaní stavu pacienta a zlepšuje pracovné postupy, aby Vám umožnil venovať viac času pacientom

  • Podporuje nepretržité sledovanie vitálnych funkcii pacienta od prijatia do prepustenia
  • Konsoliduje a predáva dáta životných funkcii z monitora a zariadenia tretích strán ošetrovateľom a do EMR pre tvorbu kompletného záznamu o pacientovi
  • Podporuje štandartné priemyselné rozhranie pre integráciu do bemocničnej IT infraštruktúry a systému EMR pri splnení požiadaviek na správu
  • Umožňuje uživateľom vzdialený prístup k vitálnym funkciam pacientov
  • Škalovatelný systém pre lokálne a celonemocničné siete

Prostredníctvom kombinácie pokročilé správy alarmov, mobility a podpory klinického rozhodovania poskytuje systémy sledovania pacientov Philips klinickým lekárom nástroje, ktoré potrebujú k tomu, aby umožnily zníženie počtu neaktívnych alarmov, zlepšili efektivitu pracovného toku a ulahčili včasnú intervenciu pri zhoršovaní  stavu pacienta za účelom zlepšovania starostlivosti o pacienta

Súvisiace produkty