Loading

Philips IntelliVue MX monitory

Philips IntelliVue MX 400, 450, 500, 550, 750, 8550

Stacionárno-modulárne monitory

Inovatívne stacionárne modulárne monitory pre lôžka JIS vyšších kategórii a operačných sálsú vybavené multiparametrovým pacientskym  modulom. Transportné monitorovanie zabezpečuje modul/monitor IntelliVue X3 s vlastným displejom a akumulátorom. Možnosť integrovaného počítača zabezpečuje lekárom prístup ku komplexným údajom o pacientovi, ktoré je nápomocné pre rýchle stanovenie postupov ďalšej liečby. Pacientske monitory Intellivue MX750 a MX850 majú v ponuke riešenie na meniace sa bezpečnostné potreby IT v zdravotníctve s veľkou vybavenosťou funkcii, ktoré podporujú stratégie kybernetickej bezpečnosti. Navyše tieto vynikajúce monitory zahŕňajú pokročilé funkcie a širokú škálu merania.

Flexibilno-modulárne monitory

Najnovšie flexibilné modulárne monitory pre sledovanie pacientov pre lôžka a transportným monitorovaním na všetkých typoch oddelení vrátane operačných sál. Intuitívne ovládanie dotykovou obrazovkou spolu s lokalizovaným prostredím vo familiárnom jazyku, ktorá umožňuje užívateľom ľahkú obsluhu a minimalizuje nároky na školenie

Intellivue MX100/X3

Intellivue MX100/X3 je kompaktný, viacúčelový, transportný modul/monitor poskytujúci flexibilné a spoľahlivé spôsoby monitorovania pacientov pri transporte aj pri lôžkach. Je malý, ľahký a napriek tomu nám ponúka širokú sadu klinických meraní. Toto robustné zariadenie  (Intellivue X3) je napájané z batérie a je vybavené  displejom s uhlopriečkou 6,1“ s dotykom ovládanou obrazovkou  a dobre známym ovládaním v štýle smart telefónu pre ľahké používanie.

IntelliVue MP5

Kompatkný monitor Philips IntelliVue MP5  poskytuje monitorovací výkon a funkčnosť rodiny IntelliVue v kompaktnom a robustnom kryte, ktorý slúži širokej škále rôznych prostredí. Uplatnenie tohto unikátneho modelu je ako transportný monitor alebo lôžkový monitor s pripojením k centrálnej monitorovacej stanice.

Philips Intellivue Information Center

Centrálny monitorovací systém umožňujúci zosieťovanie dát od lôžok pacientov so zobrazovaním aktuálne meraných hodnôt a alarmových situácií z monitorov vitálnych funkcií využívaných v jednej sieti na pracovisku.

 

Súvisiace produkty